Hoppa till innehåll

Juridisk rådgivning för företag

Vi har bred kompetens inom de flesta frågor som dyker upp för dig som driver ett litet och medelstort företag. Det gäller allt från kommersiella avtal, fråga om lokalhyra, aktieägaravtal eller att du inte fått betalt för utfört arbete i enlighet med överenskommelse. 

Vi återkommer alltid senast nästkommande arbetsdag med en första tanke om vägen framåt. 

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Affärsjuridik

Vi har god erfarenhet av aktieägaravtal, obetalda fakturor, kundavtal, konsultavtal och mycket annat inom affärsjuridiken. Vi hjälper gärna dig och ditt företag. 

Arbetsrätt

Om du är osäker kring en situation som rör att köpa ut anställa, varsel och uppsägning eller står inför andra allmänna frågor om hur man bör hantera en situation på arbetet, hjälper vi gärna till. 

GDPR

Vi säkerställer att din verksamhet har korrekta och skäliga GDPR-rutiner. Vi hjälper dig med att utforma rutiner som uppfyller lagkraven och samtidigt innebär en effektiv och lönsam verksamhet.

Skatterätt

Vi kan hjälpa er att fastställa hur mycket skatt ni ska betalas och kan rådge er i eventuella diskussioner med skatteverket eller andra motparter. 

Tillstånd

Vi finns tillgängliga för rådgivning om ansökningar för olika former av tillstånd. Vi kan även assistera er vid eventuella tvister om att få bedriva taxiverksamhet, sälja tobak eller inneha ett serveringstillstånd. 

Upphandling

V finns med er hela vägen vid en upphandling – oavsett om ni ska lämna in ett anbud, vill få bättre förståelse för hur anbudsförfarandet går till eller överpröva ett tilldelningsbeslutet.

För företaget

- och företagaren

Vi hjälper såväl företaget som företagaren. Det innefattar exempelvis planering inför generationsskifte, säkerställande av en rättvis och korrekt fördelning av tillgångarna, säkra företaget vid eventuell separation eller i samband med försäljning av bolaget. Det finns ofta många frågor som ska uträtas i samband med detta, och vi hjälper er hela vägen.