Hoppa till innehåll

Äktenskapsförord

Vid äktenskapets ingående så vet de flesta att man, lite förenklat, lägger samman inte bara sina liv utan även sina tillgångar och att man har rätt till hälften av tillgångarna i händelse av separation eller dödsfall. Det är i det stora hela en hyfsat korrekt bild, även om det givetvis finns en del undantag att ta hänsyn till. Genom ett äktenskapsförord kan ni innan eller under ett äktenskap ändra och anpassa hur tillgångarna ska fördelas. Ta hjälp av en jurist för att få det utformat på ett korrekt sätt.

Testamente eller äktenskapsförord?

En inte ovanlig fråga är vad som skillnaden mellan ett äktenskapsförord/samboavtal å ena sidan och testamente å andra. Det är förståerligt att man blandar ihop dessa handlingar. Men lite förenklat kan man säga att äktenskapsförordet reglerar vad man äger efter dödsfall eller separation. Testamentet reglerar sedan vem som ska erhålla det man faktiskt äger. Handlingarna har därför två skilda men sammankopplade syften och ofta bör man se över båda samtidigt. 

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Krav på registrering

Äktenskapsförordet, till skillnad från exempelvis samboavtalet och testamentet, måste registreras för att få verkan. Registrering sker hos Skatteverket. Vill man ändra ett redan registrerat äktenskapsförord så ska man skicka in ett nytt som därigenom upphäver det gamla. 

Äktenskapsförord/Samboavtal

Ett samboavtal reglerar vanligtvis enbart den gemensamma bostaden samt i vissa fall bohaget. Ett äktenskapsförord däremot brukar reglera samtliga tillgångar i äktenskapet. Det kan vara fritidshus, bankmedel, aktier, övriga värdepapper, bilar och båtar. Det är därför stor skillnad mellan handlingarna och de bör ses över om ni går från sambos till makar.

Enskild egendom genom arv eller gåva

Vissa tillgångar kan vara enskild egendom även utan äktenskapsförord. Ofta är det sådant som ena maken erhållit i gåva eller arv från föräldrar, inte sällan ett hus eller en större summa pengar. Det är viktigt att veta vilka konsekvenser det kan ha för makarnas gemensamma tillgångar och hur man ska göra med detta rent praktiskt. 

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta ett personligt och korrekt äktenskapsförord. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom er situation för att se till så att ni får de handlingar upprättade som ni behöver för att nå dit ni vill.

Vanliga situationer - Upprättande av äktenskapsförord

Äktenskap och företagande

Anna och Sten är gifta och har ett gemensamt barn. Sten har även ett barn (särkullbarn) sedan innan. De bor i en bostadsrätt som ägs av båda med lika delar. Anna driver och äger ett bolag med som hon inte vill bli av med ifall hon separerar eller ifall Sten skulle gå bort. Då bolaget är värt en hel del skulle hon riskera att behöva sälja bolaget för att kunna lösa ut särkullbarnet ifall Sten går bort först, eller lösa ut Sten ifall de separerar. I detta fall bör makarna upprätta ett äktenskapsförord där Annas bolag blir hennes enskilda egendom. De bör även upprätta ett testamente för att tillse att delningen efter bådas bortgång blir på önskat vis. 

Olika tillgångar vid äktenskap

Jörgen och Andrea ska gifta sig men har båda varit gifta tidigare. Båda har även barn sedan tidigare och planerar inte att skaffa gemensamma barn. De har med sig olika mycket pengar sedan innan och vill därför se till så att det blir rättvist mellan dem men även för deras respektive barn. I synnerhet för Jörgen som är änkeman då hans tidigare fru gick bort och Jörgen ärvde allt efter henne. I deras fall bör de upprätta ett äktenskapsförord för deras tillgångar, men bör även upprätta ett testamente för att exempelvis reglera hur efterlevande ska bo kvar i det gemensamma huset.