Hoppa till innehåll

Bouppteckning

Kom i kontakt med Råsunda Juristbyrå

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen och Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Kenneth Olsson
Kenneth Olsson
2024-02-21
Fantastiskt snabb och bra hjälp. Kan varmt rekommendera denna byrå. / Familjen Olsson
Kenneth N
Kenneth N
2024-02-09
Mailade juristbyrån med ett ärende och fick snabbt återkoppling och med en gedigen genomgång rörande mina frågeställningar. Mycket nöjd med den snabba servicen och det professionella bemötandet av Kolbjer.
Michele Scalzulli
Michele Scalzulli
2024-02-08
Snabbt och professionellt!
Anton Motty
Anton Motty
2024-02-03
Very good service, since first call to the end a professional help and good results, i higly recomend the service
Ingrid Widebäck
Ingrid Widebäck
2024-01-16
Fick snabb, professionell och bra service, och dessutom mycket trevligt bemötande! Rekommenderas verkligen!
Harriet Wallberg
Harriet Wallberg
2024-01-13
Professionellt och kunnigt bemötande.
Kajsa H
Kajsa H
2023-10-28
Tack Tomas för din hjälp med samboavtal!
Erik Båvenstrand
Erik Båvenstrand
2023-10-19
Bra jurist, fick hjälp med bouppteckningen.
David Chlebek
David Chlebek
2023-10-18
Rekommenderar juristen!
Tara Wahab
Tara Wahab
2023-10-17
Jag fick fin bemötande och snabb hjälp med det jag behövde, rekommenderar byrån varmt.

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen syftar till att sammanställa vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsdagen (samt tillgångar och skulder för efterlevande make/maka/sambo i vissa fall), vilka arvingar som finns samt om det finns ett testamente eller annat som är viktigt att känna till. Tidigare låg bouppteckningen till grund för arvsskatten, men det har numera försvunnit och därmed förenklat bouppteckningen i viss mån.

Hur går bouppteckningen till?

Bouppteckningen sammanställs av bouppgivaren och två förrättningsmän. Vid förrättningen går förrättningsmännen igenom bouppteckningen, vartefter förrättningsmännen och bouppgivaren signerar handlingen innan den skickas till Skatteverket för registrering. Man ska se till så att man har kallat rätt personer till förrättningen, att dem tillgångar & skulder som finns har tagits med på korrekt vis samt att handlingen i övrigt uppfyller dem krav som ställs på bouppteckningen.

Registera i tid

Bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader från dödsdagen. Sedan har man ytterligare en månad på sig att skicka in bouppteckningen för registrering. Det kan i vissa fall bli väldigt ont om tid. Det är förståeligt, man har mycket att tänka på och ibland kan det vara riktigt röriga dödsbon. Då har man möjligheten att söka dispens, något vi gärna hjälper er med. 

Vem ska kallas?

Till en bouppteckningsförrättning ska en rad människor kallas. Huvudsakligen ska samtliga dödsbodelägare kallas. Vidare ska eventuella goda män och i vissa fall intressenter kallas till förrättningen. Om så inte sker så riskerar bouppteckningen att inte bli registrerad, varför man gör klokt att göra rätt från början. Innehållet i bouppteckningen blir allmän handling efter registrering. 

Testamente - delgivning

Om den avlidne efterlämnade ett testamente så ska detta delges berörda parter, som sedan ska ta ställning till testamentet. Har man fog att bestrida det ska man sedan väcka talan inom rätt tid. I de flesta fall så godkänns testamentet men att bröstarvingarna jämkar testamentet för att på så vis få ut sin laglott.

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta en korrekt bouppteckning. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, genom hembesök eller per telefon/videomöte.

Måste man anlita en jurist?

Bouppgivaren och förrättningsmännen måste inte vara jurister eller advokater. Det är däremot väldigt vanligt att man tar in proffesionell hjälp med att upprätta en bouppteckning för att reda ut eventuella frågetecken samt att få in en opartisk person som rådger i hela processen.

Hembesök

Råsunda Juristbyrå erbjuder hembesök i hela Stor-Stockholm, däribland Solna och Sundbyberg för bouppteckningar. Det innebär att vi kommer hem till er er för ett första inledande möte, hjälper till i hela processen och kan ha bouppteckningsförrättningen hemma hos er. 

Digital närvaro

Som dödsbodelägare måste man enligt lagt bli kallad till bouppteckningsförrättningen. Man behöver däremot inte närvara om man inte vill. Hos oss finns alltid möjligheten att delta via Teams eller telefon. Bouppteckningen hålls i regel alltid fysiskt i Solna/Sundbyberg.

Mer om bouppteckningar

Bouppteckning är en dokumentation som skapas vid en persons död som beskriver deras tillgångar, skulder och ekonomiska förhållanden. Denna process är mycket viktig eftersom det är ett formellt sätt att identifiera vad som tillhör den avlidne personen och hur deras egendom ska fördelas efter deras död. Bouppteckningen är en viktig del av den svenska arvsskiftelagen och är en obligatorisk process som ska genomföras när en person dör. Bouppteckningen är ansvarig för att samla in information om den avlidnes tillgångar, skulder och ekonomiska förhållanden, och det är också en viktig dokumentation för skattemyndigheter och andra organisationer som behöver känna till en persons ekonomiska förhållanden.

Bouppteckningen kan utföras av en släkting men görs ofta av en jurist. Personerna (två) som förrättar boet och upprättar handlingen kallas för förrättningsmän. Förrättningsmannen är ansvarig för att samla in information om den avlidnes tillgångar och skulder och för att säkerställa att alla tillgångar och skulder är korrekt rapporterade i bouppteckningen. Det är viktigt att notera att bouppteckningen inte är en fördelning av den avlidnes egendom, men det är en grund för arvskifte och fördelningen av tillgångarna. Efter bouppteckningen är komplett, kan den användas för att fastställa vilka personer som är berättigade att ta emot arv från den avlidne personen.

I allmänhet tar bouppteckningen ungefär 4-6 veckor att fullfölja, men tiden kan variera beroende på den avlidnes tillgångar och ekonomiska förhållanden. Det är viktigt att vara uthållig och noga när man utför bouppteckningen eftersom det är en formell process som påverkar många människors liv och ekonomiska situationer. Slutligen, det är viktigt att notera att bouppteckningen inte är en enkel eller snabb process, men det är en viktig del av den svenska arvsskiftelagen som hjälper till att skydda den avlidnes egendom och säkerställa en rättvis och korrekt fördelning.