Hoppa till innehåll

Dolt fel i hus eller lägenhet

Inte sällan upptäcker man fel i sin nya bostad. Det kan variera allt mellan dåligt utfört måleriarbete till omfattande fuktskador. Skadorna kan vara omfattande och innebära stora oförutsedda kostnader. Vi rådger och bistår klienter i dessa situationer för att på ett smidigt och korrekt sätt få en rättvis utgång på problemet. 

Vad är ett dolt fel?

Lite förenklat är det ett dolt fel om det rör sig om något
1) fel som fanns redan vid tillfället då du köpt bostaden,
2) Som inte kunde ha upptäckts vid en noggrann besiktning,
3) Som inte skäligen kan förväntas givet bostadens skick, ålder eller konstruktion, och
4) Som avviktit från vad säljaren uppgivit innan kontraktstillfället. 

I de flesta fall är detta en komplicerad bedömningsfråga. Vi hjälper om du råkat ut för ett dolt fel, eller krav från köparen på grund av ett dolt fel.

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Hur lång tid har man på sig?

I fallet med dolda fel gäller de vanliga preskriptionstiderna. Det innebär att man kan påtala fel upp till 10 år efter köpetillfället. Upptäcker du ett fel måste du däremot påtala detta för säljaren inom rimligt tid. Ta därför omgeånde kontakt med en jurist ifall du upptäckt ett dolt fel. 

Vad har man rätt till?

Om det bedöms vara ett dolt fel har du rätt till nedsättning av köpeskillingen. I vissa särskilda fall har du även rätt till skadestånd. Om det finns ett väsentligt fel kan köparen inom ett år från tillträdet kräva att avtalet hävs, vilket innebär att köpet kan gå tillbaka. Om säljaren har agerat bedrägligt eller lurat köparen kan denne även kräva att avtalet hävs även efter ett år har passerat.

Friskrivning

Säljaren kan friskriva sig från ansvar om dolda fel genom en friskrivningsklausul i köpeavtalet. En sådan friskrivning är giltig under förutsättning att säljaren inte kände till det aktuella felet redan innan försäljningen. 

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig i processer där det eventuellt föreligger dolt fel. Vi bistår klienter i förhandlingar med motparten, samt om parterna inte kommer överens tidigare, i domstol.