Hoppa till innehåll

Fel i bostadsrätt

Konkreta fel

En bostadsrätt ska som utgångspunkt överensstämma med vad som stadgas i köpeavtalet. Om någon aspekt kring bostadsrätten skiljer sig från vad som framgår av avtalet eller om det skiljer sig från vad köparen med fog kan förvänta sig, är bostadsrätten felaktig.  

Det utgör även ett fel om bostadsrätten inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat vid marknadsföringen och det kan antas att denna felaktighet hade påverkat beslutet att köpa bostadsrätten. Objektsbeskrivningen (en skriftlig beskrivning av bostadsrätten som delas ut till tilltänkta köpare) anses ofta utgöra en del av de uppgifter som säljaren lämnat till köparen och därav kan den ofta användas som grund för att åberopa fel. 

Abstrakta fel

Abstrakta fel motsvarar det som man vid köp av fastigheter kallar för dolda fel. Det är alltså fel som man inte kan förvänta sig att köparen skulle ha upptäckt vid undersökningen av bostadsrätten. För att det ska anses föreligga ett abstrakt fel ska:

– bostadsrätten avvika från vad köparen haft anledning att förvänta sig (köparens befogade förväntningar) och 

– avvikelsen påverka bostadsrättens marknadsvärde. 

Köparens befogade förväntningar

Om köparen kan förvänta sig att bostadsrätten är av en viss standard, innebär en avvikelse från den standarden att bostadsrätten inte överensstämmer med köparens befogade förväntningar.

Köparens undersökningsplikt

Köparens undersökningsplikt omfattar både bostadsrättens fysiska skick och bostadsrättsföreningens ekonomi. Omständigheter som köparen kände till eller måste antas ha känt till vid köpet av bostadsrätten kan inte anses utgöra fel i bostadsrätten.  

Säljarens upplysningsplikt

Säljaren har en upplysningsplikt om fel som kan antas påverka köparens beslut att köpa en bostadsrätt, om bostadsrätten överlåts med förbehåll om befintligt skick. Säljaren har då en skyldighet att informera om väsentliga förhållanden som säljaren kan antas känna till och som köparen med fog kan räkna med att bli upplyst om.  

Säljaren kan friskriva sig från ansvar om dolda fel genom en friskrivningsklausul i köpeavtalet. En sådan friskrivning är giltig under förutsättning att säljaren inte kände till det aktuella felet redan innan försäljningen. 

Kom i kontakt med Råsunda Juristbyrå

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen och Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Påföljder för fel i bostadsrätt

Avhjälpande 

När ett fel upptäcks är det första lösningsalternativet vanligtvis att säljaren ansvarar för att avhjälpa felet. Det är dock inte alltid ett alternativ, då vissa fel inte kan avhjälpas (såsom avvikelser i yta eller en höjd månadsavgift). Köparen bör dock alltid komma ihåg att säljaren har en rätt att avhjälpa felet. Om köparen vägrar avhjälpande utan godtagbart skäl förloras rätten till annan ersättning från säljaren. 

Prisavdrag 

Prisavdraget beräknas på skillnaden mellan bostadsrättens värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. För att fastställa skillnaden tar man ofta in offerter på vad avhjälpande av felet hade kostat och låter en mäklare göra en värdering av bostadsrätten.  

Skadestånd 

Skadestånd är en relativt ovanlig påföljd när det gäller fel i bostadsrätt. Det kan dock vara av intresse om felet är sådant kostnaderna för att åtgärda det är mycket större än den effekten felet har på bostadsrättens värde. 

Alexandros Tsakiris (Sigulf)
Alexandros Tsakiris (Sigulf)
2024-07-14
Mycket nöjd och bra service. Väldigt professionellt. Och det finns en vacker hund 😊.
paula engwall
paula engwall
2024-07-12
Professionellt, flexibelt och trevligt bemötande i samband med bouppteckning och arvsskifte.
Kris
Kris
2024-07-04
Otroligt nöjd med hanteringen av mitt ärende. Linda skötte det professionellt och skyndsamt. Det är angenämt att ha att göra med en juristbyrå som förutom kvalificerad kunskap besitter förmågan att bemöta människor på ett prestigelöst sätt och där leverans sker problemfritt enligt överenskommelse.
Robert Sundström
Robert Sundström
2024-06-07
Använt Råsunda Juristbyrå vid flertalet tillfällen för mitt företag och även rekommenderat dem till kunder som allihopa fått gott bemötande och bra hjälp. Rekommenderar starkt!
Åslög Rosen
Åslög Rosen
2024-06-07
Snabb hantering, trevligt bemötande, supernöjd kund!
Martin Hill
Martin Hill
2024-03-19
Jag har haft Tomas Kolbjer som hjälp i ett ärende och han har varit fantastisk! Kunnig, hjälpsam, snabb (och väldigt effektiv i termer av hur mycket han fått gjort jämfört med kostnaden). Stark rekommendation från mig att välja Råsuna Juristbyrå.
Kenneth Olsson
Kenneth Olsson
2024-02-21
Fantastiskt snabb och bra hjälp. Kan varmt rekommendera denna byrå. / Familjen Olsson
Phantas Phantas
Phantas Phantas
2024-02-09
Mailade juristbyrån med ett ärende och fick snabbt återkoppling och med en gedigen genomgång rörande mina frågeställningar. Mycket nöjd med den snabba servicen och det professionella bemötandet av Kolbjer.
Michele Scalzulli
Michele Scalzulli
2024-02-08
Snabbt och professionellt!
Anton Motty
Anton Motty
2024-02-03
Very good service, since first call to the end a professional help and good results, i higly recomend the service

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi ger er gärna råd om ni upptäckt ett fel i bostadsrätten ni köpt. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, som genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi går igenom de omständigheter som är relevanta för just er situation och föreslår en passande lösning.