Hoppa till innehåll

Fel i fastighet

Åberopa fel i fastighet

Om du upptäcker ett fel i en fastighet som du har köpt kan du ha rätt till avdrag på köpeskillingen eller möjlighet att häva köpet. Det förutsätter att fastigheten inte överensstämmer med vad som stadgas i köpeavtalet eller att den avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig vid köpet. 

Som köpare har du också rätt till ersättning för skada, om felet beror på säljarens försummelse eller om fastigheten avviker från vad säljaren har utfäst.  

Du kan inte åberopa fel om det är något du borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten, med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid köpet. Säljaren hålls alltså endast ansvarig om det rör sig om ett dolt fel, dvs ett fel som inte kunde upptäckas vid en okulär besiktning. 

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en relativt långtgående undersökningsplikt vid köp av en fastighet. Omfattningen av undersökningsplikten varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, så det finns inte en lista man kan checka av för att se till att undersökningsplikten är uppfylld. Du har exempelvis en mer långtgående undersökningsplikt när du köpet ett äldre hus eller ett hus i dåligt skick, än vid ett nyproducerat hus.  

Anlita en besiktningsman

Det finns inget krav på att du anlitar en besiktningsman för att se över fastigheten, men det är att rekommendera då de flesta saknar de kunskaper som behövs för en undersökning. Generellt sett kan ingenting som borde upptäckts med syn, hörsel eller lukt åberopas som ett dolt fel. Vissa besiktningsmän lämnar garantier för sin besiktning och under särskilda omständigheter kan du hålla dem ansvariga om de förbisett ett dolt fel. 

Säljarens upplysningsplikt

Säljaren är skyldig att upplysa köparen om ev fel eller brister i fastigheten som säljaren är medveten om och som kan vara svåra att upptäcka för köparen. Det kallas för säljarens upplysningsplikt. Säljaren är inte skyldiga att berätta allt om fastighetens skick, men ska besvara köparens frågor. 

Det är vanligt att köpekontrakten innehåller en klausul som anger att säljaren lämnat relevanta uppgifter om fel och brister i fastigheten, med en hänvisning till en så kallad frågelista där de specifika felen uppges. Säljaren har ett intresse av att meddela ev fel eller brister, eftersom köparen då inte kan hävda att det rör sig om ett dolt fel som säljaren ska ansvara för. 

Kom i kontakt med Råsunda Juristbyrå

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen och Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Reklamation

Reklamation är endast möjligt om köparen meddelat säljaren om felet inom skälig tid från att felet upptäckts eller borde ha märkts. Vad som utgör skälig tid varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom vem som är köpare (enskild person eller näringsidkare) och vad felet är. Det måste alltså ske en individuell bedömning av just er situation. 

Preskription

Köparens fordran gentemot säljaren på grund av fel i fastighet preskriberas 10 år efter att köparen tillträtt fastigheten. Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom ett preskriptionsavbrott.

Vad har du rätt till?

Om det bedöms vara ett dolt fel har du rätt till nedsättning av köpeskillingen. I vissa särskilda fall har du även rätt till skadestånd. Om det finns ett väsentligt fel kan köparen inom ett år från tillträdet kräva att avtalet hävs, vilket innebär att köpet kan gå tillbaka. Om säljaren har agerat bedrägligt eller lurat köparen kan denne även kräva att avtalet hävs även efter ett år har passerat.

Alexandros Tsakiris (Sigulf)
Alexandros Tsakiris (Sigulf)
2024-07-14
Mycket nöjd och bra service. Väldigt professionellt. Och det finns en vacker hund 😊.
paula engwall
paula engwall
2024-07-12
Professionellt, flexibelt och trevligt bemötande i samband med bouppteckning och arvsskifte.
Kris
Kris
2024-07-04
Otroligt nöjd med hanteringen av mitt ärende. Linda skötte det professionellt och skyndsamt. Det är angenämt att ha att göra med en juristbyrå som förutom kvalificerad kunskap besitter förmågan att bemöta människor på ett prestigelöst sätt och där leverans sker problemfritt enligt överenskommelse.
Robert Sundström
Robert Sundström
2024-06-07
Använt Råsunda Juristbyrå vid flertalet tillfällen för mitt företag och även rekommenderat dem till kunder som allihopa fått gott bemötande och bra hjälp. Rekommenderar starkt!
Åslög Rosen
Åslög Rosen
2024-06-07
Snabb hantering, trevligt bemötande, supernöjd kund!
Martin Hill
Martin Hill
2024-03-19
Jag har haft Tomas Kolbjer som hjälp i ett ärende och han har varit fantastisk! Kunnig, hjälpsam, snabb (och väldigt effektiv i termer av hur mycket han fått gjort jämfört med kostnaden). Stark rekommendation från mig att välja Råsuna Juristbyrå.
Kenneth Olsson
Kenneth Olsson
2024-02-21
Fantastiskt snabb och bra hjälp. Kan varmt rekommendera denna byrå. / Familjen Olsson
Phantas Phantas
Phantas Phantas
2024-02-09
Mailade juristbyrån med ett ärende och fick snabbt återkoppling och med en gedigen genomgång rörande mina frågeställningar. Mycket nöjd med den snabba servicen och det professionella bemötandet av Kolbjer.
Michele Scalzulli
Michele Scalzulli
2024-02-08
Snabbt och professionellt!
Anton Motty
Anton Motty
2024-02-03
Very good service, since first call to the end a professional help and good results, i higly recomend the service

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi kan gärna ge dig råd kring eventuella fel eller brister du upptäckt i en fastighet och huruvida du kan hålla säljaren ansvarig för felet. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, som genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi går igenom de särskilda omständigheterna för just er situation och föreslår en passande lösning framåt.