Hoppa till innehåll

Hyresrätt

Hyresavtalet

Ett hyresavtal måste inte vara i skriftlig form för att vara giltigt, men det är starkt att rekommendera. Detta både för att villkoren ska vara tydliga för båda parter och som bevis kring uthyrningen om en process inleds längre fram. Vi kan hjälpa er med att utforma ett hyresavtal och rådgöra kring ett existerande hyresavtal. 

Hyran

Hyran måste vara skälig, det vill säga den får inte betydligt överstiga hyran för likvärdiga hyresrätter i området. Generellt sett brukar hyran anses vara skälig om den inte överstiger hyran för en likvärdig lägenhets med 5 %. 

För att en lägenhet ska anses som likvärdig ska det bland annat vara ungefär samma storlek, planlösning och liknande skick.  

Hyran baseras på lägenhetens bruksvärde, vilket bland annat syftar till storlek, planlösning, ljudisolering och läget.  

Hur går bouppteckningen till?

Kom i kontakt med Råsunda Juristbyrå

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen och Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Alexandros Tsakiris (Sigulf)
Alexandros Tsakiris (Sigulf)
2024-07-14
Mycket nöjd och bra service. Väldigt professionellt. Och det finns en vacker hund 😊.
paula engwall
paula engwall
2024-07-12
Professionellt, flexibelt och trevligt bemötande i samband med bouppteckning och arvsskifte.
Kris
Kris
2024-07-04
Otroligt nöjd med hanteringen av mitt ärende. Linda skötte det professionellt och skyndsamt. Det är angenämt att ha att göra med en juristbyrå som förutom kvalificerad kunskap besitter förmågan att bemöta människor på ett prestigelöst sätt och där leverans sker problemfritt enligt överenskommelse.
Robert Sundström
Robert Sundström
2024-06-07
Använt Råsunda Juristbyrå vid flertalet tillfällen för mitt företag och även rekommenderat dem till kunder som allihopa fått gott bemötande och bra hjälp. Rekommenderar starkt!
Åslög Rosen
Åslög Rosen
2024-06-07
Snabb hantering, trevligt bemötande, supernöjd kund!
Martin Hill
Martin Hill
2024-03-19
Jag har haft Tomas Kolbjer som hjälp i ett ärende och han har varit fantastisk! Kunnig, hjälpsam, snabb (och väldigt effektiv i termer av hur mycket han fått gjort jämfört med kostnaden). Stark rekommendation från mig att välja Råsuna Juristbyrå.
Kenneth Olsson
Kenneth Olsson
2024-02-21
Fantastiskt snabb och bra hjälp. Kan varmt rekommendera denna byrå. / Familjen Olsson
Phantas Phantas
Phantas Phantas
2024-02-09
Mailade juristbyrån med ett ärende och fick snabbt återkoppling och med en gedigen genomgång rörande mina frågeställningar. Mycket nöjd med den snabba servicen och det professionella bemötandet av Kolbjer.
Michele Scalzulli
Michele Scalzulli
2024-02-08
Snabbt och professionellt!
Anton Motty
Anton Motty
2024-02-03
Very good service, since first call to the end a professional help and good results, i higly recomend the service

Hyresrättens skick

En hyresvärd är skyldig att åtgärda fel eller brister i lägenheten, såsom en trasig kyl, så länge hyresgästen inte agerat vårdslöst och därmed orsakat felet.  

Hyresvärden är också ansvarig för att lägenheten fräschas upp med jämna mellanrum, exempelvis genom att måla om. Generellt sett ska målning ske varje 12-15 år, men det kan variera beroende på om lägenheten är i ovanligt bra eller dåligt skick. 

Hyresvärden har dock rätt att begära skadestånd för skador som inte kan anses omfattas av normalt slitage. Bedömningen av vad som utgör normalt slitage görs utifrån varje enskild situation. Generellt sett anses bland annat mindre repor i golvet eller märken efter tavlor på väggar utgöra normalt slitage.  

Om hyresgästen har orsakat skador som kräver att man exempelvis målar om ska hyresgästen endast betala för delar av kostnaderna för målningen. Hyresgästen ska inte behöva betala för förbättringen av standarden i lägenheten, och därför görs en beräkning utifrån hur lång tid som gått sedan den senaste målningen.  

Exempel: Om lägenheten var planerad attlas om vart 15e år och senast målats om för 7 år sedan, då ska hyresgästen stå för 8/15 av kostnaden.  

Om du får ett felaktigt krav för slitage eller skador kan vi hjälpa dig att protestera mot kravet.  

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi finns tillgänglig för rådgivning kring hyresrätt och kan hjälpa till med att upprätta hyresavtal, agera ombud i en process kring uppsägning och upplysa kring besittningsrätt. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, som genom hembesök eller per telefon/videomöte.

Uppsägning av hyresrätt

En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet är längre än 3 månader. Hyresgästen kan dock säga upp hyresavtalet muntligen, om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen.  Vi rekommenderar dock att alltid säga upp hyreskontraktet skriftligen, för att undvika missförstånd.  

Uppsägningstiden är vanligtvis 3 månader och räknas då från nästföljande månadsskifte. Hyresgästen och hyresvärden kan dock enas om en kortare uppsägningstid. I uppsägningen bör det inkluderas vilken hyresrätt som sägs upp (adress och lägenhetsnr), när man vill att avtalet ska upphöra, vem som säger upp kontraktet och vem uppsägningen riktas mot.  

Det finns alltid grund för uppsägning om hyresrätten blir förverkad, dvs att kontraktet blir ogiltigt. Detta sker om hyresgästen inte betalar hyran i rätt tid, olovligen hyr ut lägenheten i andra hand, vanvårdar bostaden, använder den för brottsliga ändamål eller vägrar hyresvärd/fastighetsägare tillträde utan acceptabel anledning.  

Om hyresgästen vägrar flytta kan hyresvärden ansöka om handräckning hos Kronofogden, för att avhysa hyresgästen. Kronofogden kan sedan genomföra en vräkning. Detta förutsätter dock att hyresvärden skriftligen meddelar socialförvaltningen om uppsägningen när kontraktet sägs upp. 

Besittningsskydd

Hyresgästen har som huvudregel rätt till förlängning av sitt avtal när det rör en hyresrätt som används som bostad, men eventuellt kan det ske med ändrade villkor. Det finns dock en rad undantag från detta, bland annat om hyresrätten är förverkad eller om byggnaden ska rivas/byggas om i stor omfattning. Vi hjälper gärna till om du önskar stöd i en process kring besittningsskydd.