Hoppa till innehåll

Skuldebrev

Ska du hjälpa ett barn att köpa en bostad? Eller kanske låna ut pengar till en kompis, en sambo eller en make/maka? Oavsett anledning så finns det goda skäl att tänka igenom villkoren och upplägget kring hur detta ska ske. Man utgår från att en överföring av pengar är ett lån, om inget annat sägs, vilket beskrivs närmre här

Skuldebrev - krav?

Skuldebrevet regleras av skuldebrevslagen och ställer inte några närmare krav, men ett skuldebrev ska vara skriftligt och underskrivet av gäldenären (den som lånat pengar). Skuldebrevet är ett bevis på ett skuldförhållande mellan gäldenären och borgenären (den som gäldenären är skyldig pengar). Det är därför borgenären som bör behålla skuldebrevet för att kunna visa på att skulden existerar. Amorteringar bör antecknas på skuldebrevet och när det är helt återbetalt så ska brevet destrueras. 

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta ett personligt och korrekt skuldebrev. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom din situation för att se till så att du får de handlingar upprättade som du behöver för att nå dit du vill.