Hoppa till innehåll

Skuldebrev

Ska du hjälpa ditt barn att köpa en bostad? Vill du kanske låna ut pengar till en kompis, en sambo eller en make/maka? Oavsett anledning finns det goda skäl att tänka igenom villkoren och upplägget kring hur detta ska ske. Man utgår från att en överföring av pengar utgör ett lån, om inget annat uppges. Du kan läsa mer om här

Skuldebrev - krav?

Skuldebrevslagen reglerar hur ett skuldebrev upprättas. Lagen anger att ett skuldebrev ska vara skriftligt och underskrivet av gäldenären (den som lånat pengar). Skuldebrevet utgör ett bevis på ett skuldförhållande mellan gäldenären och borgenären (den som gäldenären är skyldig pengar). Det är därför borgenären som bör behålla skuldebrevet, för att kunna visa på att skulden existerar. Om det sker amorteringar bör det antecknas på skuldebrevet och när skulden är helt återbetald bör brevet destrueras. 

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta ett personligt och korrekt skuldebrev. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, som genom ett hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom de speciella omständigheterna i just din situation, för att se till att du får de handlingar upprättade som du behöver.