Hoppa till innehåll

Swedsec Disciplinärenden

Om arbetsgivaren, som är ansluten till Swedsec, anser att du som arbetstagare brutit mot någon av reglerna som Swedsec och bolaget ställt upp kan de komma att anmäla händelserna till Swedsec. Det kommer då att granskas av disciplinutskottet och därefter eventuellt av Swedsecs disciplinnämnd. Du har rätt att anlita ett eget ombud som företräder dig och dina intressen. Swedsec kommer att finansiera den absoluta lejonparten av ombudskostnaderna i denna process, där du som enskild har en mindre självrisk som du står för själv.

Erfaren jurist med Swedsec-licenser

Tomas Kolbjer har arbetat på ett Swedsec-anslutet bolag i flera år. Han har bland därigenom innehavt Swedsecs rådgivar- och specialistlicens. Det innebär att han har stor erfarenhet av såväl arbetet på ett Swedsec-anslutet bolag som reglerna som ska efterlevas, deras syfte och bakgrund. I och med detta är Tomas en mycket sklicklig och lämplig jurist att företräda dig i disciplinärenden.

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen och Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
Mobil: 070 419 95 80
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Allt fler ärenden

Senaste åren har antalet ärenden till Swedsec skjutit i höjden. Skälet är troligtvis den ökade regelbördan för de anställda, samtidigt som bolagen blivit mer måna om att anmäla eventuella överträdelser. 

Vad innebär en återkallelse?

Om din licens skulle komma att återkallas finns det en övervägande risk att du inte längre kan ha kvar ditt arbete. Enbart en varning kan komma att bli en brännmärkning, även om du bör kunna återgå till arbetet. 

Erinran

Om det är troligt att följden enbart blir en erinran, kan disciplinutskottet välja att inte skicka det vidare till nämnden. Även om ärendet går vidare till nämnden kan den komma fram till att påföljden ändå bör bestämmas till en erinran.

Mer om hur disciplinprocessen går till

Swedsec har själva tagit fram en informativ bild över flödet. Den finner du nedanför.

1. Anmälan inkommer om regelöverträdelse till Swedsec. Swedsec kan också inleda ärende på eget initiativ. 
2. Swesec öppnar ett ärende och skickar anmälan till licenshavaren med post. 
3. Swedsec handlägger ärendet. Du har rätt att anlita ett eget ombud. Swesec ersätter upp till 1 000 000 kronor (ex moms) med en självrisk om 10 000 kronor. 
4. Swedsec sammanfattar ärendet och skickar det till parterna för ”synpunkter” på utkastet. 
5. Disciplinutskottet lämnar över ärendet till disciplinnämnden om det kan antas att överträdelsen leder till varning eller återkallelse. 
6. Disciplinutskottet beslutar om påföljd. Handläggningen är skriftlig, men licenshavaren kan begära muntlig förhandling. 
7. Swedsec avslutar ärendet och skickar beslutet till till bolaget och licenshavaren. Om man har bytt arbetsgivare kommer beslutet även skickas till den nya arbetsgivaren. Ett anonymiserat beslut publiceras offentligt. Om påföljden blir återkallelse eller en varning kommer det att registreras i onlinetjänsten.