Hoppa till innehåll
Hem » Blogg » Vad är ett dolt fel?

Vad är ett dolt fel?

  • av

Ett dolt fel i fastighet är ett fel som inte är synligt vid en vanlig undersökning av fastigheten och som inte heller var känt för köparen vid köpetillfället. Ett dolt fel kan vara exempelvis en fuktskada eller en rötskada som inte var synlig vid besiktningen av fastigheten.

Ett dolt fel kan också vara en brist i fastighetens egenskaper som påverkar fastighetens funktion och värde. Exempel på sådana fel kan vara en felaktig dränering som orsakar fuktskador eller en olaglig installation som innebär risker för hälsa eller säkerhet.

Om köparen upptäcker ett dolt fel efter köpet har genomförts, har köparen rätt att reklamera felet till säljaren. Reklamationen måste ske inom skälig tid efter att felet har upptäckts, vanligtvis inom ett år. Köparen ska då meddela säljaren om felet och begära att säljaren åtgärdar felet.

Om säljaren bestrider felet eller inte åtgärdar felet inom skälig tid, kan köparen kräva att felet åtgärdas av en tredje part och att säljaren betalar kostnaderna för reparationen. Köparen kan också kräva skadestånd om felet har orsakat köparen ekonomisk förlust.

Det är viktigt att notera att säljaren inte alltid är ansvarig för dolda fel i fastigheten. Säljaren är endast ansvarig för fel som fanns vid köpetillfället och som säljaren hade kännedom om eller borde ha haft kännedom om. Köparen har också ett ansvar att undersöka fastigheten noggrant innan köpet och att göra eventuella observationer och frågor till säljaren.

Sammanfattningsvis är ett dolt fel i fastighet ett fel som inte är synligt vid en vanlig undersökning av fastigheten och som inte heller var känt för köparen vid köpetillfället. Köparen har rätt att reklamera felet till säljaren och kräva att felet åtgärdas eller att köparen får skadestånd om felet har orsakat ekonomisk förlust.