Hoppa till innehåll

Arvskifte

Processen efter en anhörigs bortgång är sällan helt enkel. Råsunda juristbyrå hjälper er med arvskiftet så att det blir rätt och korrekt. Detta är ofta det sista steget som man tar, vartefter dödsboet är avvecklat och klart. Det är i arvskiftesprocessen som tillgångar flyttas över från dödsboet till arvingarna enligt testamentet, eller om sådant sakas, enligt ärvdabalken.

Hur går ett arvskifte till?

På liknande sätt som i bouppteckningen så tar man upp samtliga tillgångar och skulder, denna gång med per dagens datum då en hel del hänt sedan dödsdagen. Därefter förs diskussioner med parterna om vem som önskar överta vad. I de flesta fall avyttras samtliga tillgångar vartefter skatter och skulder betalas. Resterande tillgångar fördelas enligt testamente eller lag. Detta görs genom ett arvskiftesavtal som arvingarna signerar. 

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen och Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
Mobil: 070 419 95 80
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Arvingarna är inte överens

Om inte arvingarna kommer överens om hur tillgångarna ska fördelas, vad som ska tas med i arvskiftet eller hur tillgångar (ofta fastigheter eller lägenheter) ska värderas så behöver man ta in en skiftesman eller boutredare. Det är en kostsam process som tar tid, varför det finns skäl för parterna att komma överens mellan sig, eventuellt med stöd av en oberoende jurist. 

Partiellt arvskifte

Inte sällan gör man arvskiftet i två steg. Först ett lite större med de flesta tillgångar men där man lämnar kvar pengar för att betala skatt efter nästkommande deklaration. I de flesta fall lämnar man kvar lite mer än vad som faktiskt behövs för att ha en marginal och slippa betala tillbaka pengar till dödsboet. Därefter betalar man ut det som blivit kvar efter skatteinbetalningen. 

Behöver alla ett avskiftesavtal?

Är du ensam dödsbodelägare behöver du inte ett arvskiftesavtal. Istället är den registrerade bouppteckningen allt du behöver för att söka lagfart och flytta över tillgångar till dig själv. I alla andra fall behöver ni ett arvskiftesavtal som är signerat av samtliga dödsbodelägare.

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta ett korrekt arvskiftesavtal. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom er situation för att se till så att ni får de handlingar upprättade som du behöver för att nå dit ni vill.