Hoppa till innehåll

Gåvobrev

Ett gåvobrev krävs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart för fastigheten eller söka medlemskap i en bostadsrättsförening. Det är däremot inte ett krav om du ska ge pengar eller många andra tillgångar. Det finns dock skäl att tänka till en gång extra även om det inte krävs. Ett gåvobrev är nämligen ett ypperligt bevismedel samt att det finns en del villkor som kan vara bra att ha med. Dessutom en gåva i vissa fall vara förskott på arv. 

Förskott på arv - gåvobrev?

Presumtionen är att en gåva från föräldrar till barn är att se som förskott på arv och därför ska avräknas i framtida arvskifte. Gåvor från andra är i regel inte att se som förskott på arv. Denna presumtion går givetvis att påverka genom ett gåvobrev, men det finns ett par fallgropar. Exempelvis bör du inte som gåvogivare bo kvar i huset som du givit bort till ditt barn. Vi hjälper dig att navigera rätt!

Kontaktuppgifter

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen och Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
Mobil: 070 419 95 80
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Formkrav

Det finns inte ett specifikt formkrav för samtliga gåvor utan det är istället vad man ska ge bort som får vara ledande här. Är det exempelvis en fastighet som ska ges bort så får man förhålla sig till de krav som finns för att kunna söka lagfart. Om formkraven inte är uppfyllda kommer Lantmäteriet inte att bifalla lagfartsansökan.

Gåva eller lån - Vad gäller?

En annan presumtion – likt den ovan, är att den som erhållit pengar och påstår att det är en gåva är skyldig att bevisa att så är fallet, annars kommer det ses som ett lån. Presumtionen är alltså att överlåtelse är ett lån om inget annat skrivits, varför du gör klokt i att upprätta ett gåvobrev för att undvika denna situation.

Enskild egendom genom arv eller gåva

Vissa tillgångar kan vara enskild egendom även utan äktenskapsförord. Ofta är det sådant som ena maken erhållit i gåva eller arv från föräldrar, inte sällan ett hus eller en större summa pengar. Vi hjälper till med att utforma gåvobrev så att de passar er i er livssituation. 

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta ett personligt och korrekt gåvobrev efter dina behov. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom din situation för att se till så att du får de handlingar upprättade som du behöver för att nå dit du vill.