Hoppa till innehåll

Samboavtal

Ska ni flytta ihop, köpa en bostad tillsammans eller köpa en hel del möbler till er bostad kan det vara klokt att skriva ett samboavtal. Utan ett samboavtal kommer ni att dela på värdet av bostaden samt det gemensamma bohaget i händelse av en separation eller dödsfall. Ett samboförhållande omfattar bara bostaden och bohaget, vilket innebär att bil, fritidshus och båt inte omfattas av sambolagstiftningen

Testamente eller äktenskapsförord?

En inte ovanlig fråga är vad som skillnaden mellan ett äktenskapsförord/samboavtal å ena sidan och testamentet å andra. Det är förståerligt att man blandar ihop dessa handlingar. Lite förenklat kan man säga att äktenskapsförordet reglerar vad man äger efter dödsfall eller separation. Testamentet reglerar sedan vem som ska erhålla det man faktiskt äger. Handlingarna har därför två skilda men sammankopplade syften och ofta bör man se över båda samtidigt. 

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Krav på registrering

Samboavtalet, till skillnad från äktenskapsförordet, ska inte registreras någonstans. Istället behåller ni ett varsitt exemplar. Skulle det sedan bli aktuellt att åberopa så kommer ni båda ha tillgång till ett original vardera. 

Äktenskapsförord/Samboavtal

Ett samboavtal reglerar vanligtvis enbart den gemensamma bostaden samt i vissa fall bohaget. Ett äktenskapsförord däremot brukar reglera samtliga tillgångar i äktenskapet. Det kan vara fritidshus, bankmedel, aktier, övriga värdepapper, bilar och båtar. Det är därför stor skillnad mellan handlingarna och de bör ses över om ni går från sambos till makar.

Enskild egendom genom arv eller gåva

Har ena sambon erhållit fastigheten med villkor om enskild egendom, antingen genom gåva eller testamente, så kommer det åsidosätta samboavtalet. Detsamma gäller om ena sambon köper bostaden för pengar man fått som enskild egendom.

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta ett personligt och korrekt samboavtal. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom din situation för att se till så att du får de handlingar upprättade som du behöver för att nå dit du vill. Ofta ser man över testamente och framtidsfullmakt vid samma tillfälle för att därigenom säkerställa att man har rätt skydd.