Hoppa till innehåll

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten är en tämligen ny (sedan 2017) fullmaktsform som möjliggör att man i förväg utser någon eller några som ska hjälpa till i händelse av man inte längre är kapabel att göra vissa saker själv. Det kan i många och mycket ses som ett substitut eller komplement till en god man. Skillnaden är att man kan förtydliga vad man får och inte får göra som fullmäktig, vem som ska vara det samt att man slipper gå genom en domstol eller kommun.

Formkrav - Framtidsfullmakt?

Formkraven för en framtidsfullmakt är väldigt snarlika dem som finns för ett testamente. Det ska alltså vara skriftligt, signerat och bevittnat av två vittnen. Fullmakten bör sedan förvaras av fullmäktigen så att denne kan uppvisa det när denne anser att fullmaktsgivaren inte längre är vid sina sinnens fulla bruk eller av andra skäl inte längre är kapabel att ta hand om allt själv.

Adress:
Råsundavägen 160
169 36 Solna

T-bana: Näckrosen eller Sundbybergs Centrum
Pendeltåg: Sundbybergs Station
Buss: Bokvägen

Växel: 08 621 06 10
E-post: kontakt@rasundajuristbyra.se

Fyll i nedan för kontakt med oss:

Granskare

Man har möjlighet att i sin framtidsfullmakt utse en person som ska vara granskare. Det kan liknas med en revisor, som på årlig basis ska gå igenom vad fullmaktshavaren har gjort inom ramen av sitt uppdrag och kan, om fullmaktshavaren misskött sitt uppdrag, återkalla fullmakten. Det är dock sällan denna funktion används.

Framtidsfullmakt i flera led

Inte sällan önskar våra klienter upprätta en framtidsfullmakt i flera led, något vi gärna hjälper till med. Det innebär att ifall den primära fullmäktigen, ofta fullmaktsgivarens respektive, inte heller vara fullmäktig så kommer ett barn att träda i dennes ställe. Det innebär ett till lager av trygghet för samtliga parter.

När börjar framtidsfullmakten gälla?

Framtidsfullmakten gäller när framtidsfullmaktshavaren anser att den bör börja gälla, om inget annat står i fullmakten. Det innebär att partnern, barnet eller den som är utsätt till fullmaktshavare själv får besluta när denne tycker att fullmakten behöver träda i kraft, vilket oftast är praktiskt. 

Vad kan Råsunda Juristbyrå hjälpa dig med?

Vi hjälper dig med att upprätta en personligt och korrekt framtidsfullmakt. Rådgivningen kan ske såväl fysiskt på vårt kontor, genom hembesök eller per telefon/videomöte. Vi kommer alltid att gå igenom din situation för att se till så att du får de handlingar upprättade som du behöver för att nå dit du vill. Ofta ser man över testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt på samma gång för att därigenom säkerställa att man har rätt skydd.